Bilder fra AKTIV SNUTE kurs i september

Klar for å prøve seg på spesialsøk.
Ikke noe problem å finne riktig boks
Skal tingen som er gjemt finnes må nesa tas i bruk
Planlegging må til
Det at man er liten er ingen hindring for å ta utfordringer på strak arm.
Gress som er høyere enn hunden er ingen hindring for en ivrig snute.
Fint driv i sporet
Her jobbes det også iherdig på sporet
En meget stolt hund kommer og viser frem funnet sitt