Oppstart av faste aktiviteter uke 15

Tirsdag 11. april : TRENINGSGRUPPA (søk inne) kl 18

Onsdag 12. april: MILJØTRENING i Sundet kl 18.30

Velkommen!

Endringer/oppdateringer legges ut på Casalinga Hundeskoles facebook side