Treningsgrupper

AKTIV SNUTE - søk (inne)

Dette er et tilbud til alle som har deltatt på AKTIV SNUTE introkurs i SPESIALSØK eller som tidligere har deltatt på grunnkurs (helg) i søk.

Deltakere blir invitert til å bli med i treningsgruppa etter hvert som de har fullført aktuelle kurs.

I denne gruppa trener vi på SPESIALSØK (= søk etter en spesiell lukt)

All trening foregår innendørs. 
Vi samarbeider om opplegget og fordeling av tid sånn at alle hundene skal få tid til å trene.

Treningen vil foregå mer selvstendig enn på et kurs, men instruktør vil være tilstede for å hjelpe til med tips/råd til videre utvikling, administrering av utstyr osv.

Når hunder trener søk skal de ha mest mulig "arbeidsro". Det vil selvfølgelig være individuelt hva som forstyrrer/påvirker hver enkelt hund. Vi har mulighet til å fordele oss sånn at hundene kan jobbe adskilt fra hverandre. Passer derfor fint for hunder som kan la seg distrahere hvis det er flere hunder tilstede under treningen.

Pris: kr 100,- pr hund pr gang. Betales ved oppmøte (vipps eller kontant)
Ukedager/klokkeslett blir lagt ut på fb etter hvert.

Med forbehold om å avlyse på kort varsel ved uforutsette hendelser eller værmessige utfordringer (f eks parkering). Eventuelle endringer blir lagt ut på facebook.

All deltakelse/opphold på stedet skjer på eget ansvar!

De faste treningene starter opp på høsten og holder i gang til utpå våren.

____________________________________________________________________________________

AKTIV SNUTE - spor

Sporgruppa er et tilbud til de som har gått sporkurs her hos Casalinga Hundeskole.
Gruppa vil ikke ha faste treninger, men holde noen treningskvelder/dager i løpet av sommer/høst 

Info blir lagt ut for hver gang. Åpent for de som har deltatt på et av 
følgende kurs: 
- AKTIV SNUTE - grunnkurs SØK og SPOR
- AKTIV SNUTE - grunnkurs SPOR

All deltakelse/opphold skjer på eget ansvar!