Treningsgrupper

AKTIV SNUTE - søk (inne)

Dette er et tilbud til alle som har fullført AKTIV SNUTE grunnkurs i SØK & SPOR 
eller som har deltatt på AKTIV SNUTE introkurs i SPESIALSØK.

Deltakere blir invitert til å bli med i treningsgruppa etter hvert som de har fullført aktuelle kurs.

I denne gruppa trener vi blant annet på:
- spesialsøk (= søk etter en spesiell lukt eller en spesiell gjenstand)
- søk etter figurant i bygning
Innimellom vil vi også ta for oss spesielle temaer som markering, apportering, avlevering, hold/slipp, hvordan bruke lek som belønning osv.

All trening foregår innendørs. 
Vi samarbeider om opplegget og fordeling av tid sånn at alle hundene skal få tid til å trene.

Treningen vil foregå mer selvstendig enn på et kurs, men instruktør vil være tilstede for å hjelpe til med tips/råd til videre utvikling, administrering av utstyr osv.

Når hunder trener søk skal de ha mest mulig "arbeidsro". Det vil selvfølgelig være individuelt hva som forstyrrer/påvirker hver enkelt hund. Vi har mulighet til å fordele oss sånn at hundene kan jobbe adskilt fra hverandre. Passer derfor fint for hunder som kan la seg distrahere hvis det er flere hunder tilstede under treningen.

Pris: kr 100,- pr hund pr gang.
Ukedager/klokkeslett blir lagt ut på fb etter hvert.

Med forbehold om å avlyse på kort varsel ved uforutsette hendelser eller værmessige utfordringer (f eks parkering). Eventuelle endringer blir lagt ut på facebook.

All deltakelse/opphold på stedet skjer på eget ansvar!